• mafr_2.jpg

Welcome to Barangay Marfrancisco Official Website!

 

 

 

VISION

Sa taong 2013 ang barangay Marfrancisco ay Sentro ng Kalakalan, Kalusugan at Kamalayan. May maunlad na Pamayanan, makabago at kompletong pasilidad, malinis at magandang kapaligiran, at pamunuang may sapat na kakayahan, disiplinado at may takot sa Diyos 

 

MISSION

 Ang Barangay Marfrancisco ay nanatili para sa mga layuning ito; Mapaunlad ang kakayahan ng mga mamamayan para sa maunlad na komunidad at mapayapang pamayanan, paglulunsad ng mga programamng pagkakakitaan, pagpapaunlad ng serbisyo at programang pangkalusugan, pangkapayapaan, pangkabuhayan, at pangangalaga ng isang malinis at magandang kapaligiran, Pagpapaunlad ng mga pagsasanay para sa Kabataan, Kababaihan, Senior Citizen at OSY. Pagpapalakas ng kampanya laban sa droga, Abortion, Prostitution at Gambling. Paghihikayat sa mamamayan na lumahok sa mga gawaing pambarangay.

 

 

Login Form